Ground Final Day Photos

Masatoshi Ohno - WQS 3Star Murasaki Shonan Open Winner
Masatoshi Ohno - WQS 3Star Murasaki Shonan Open Winner
Kaito Ohhashi - WQS 3Star Murasaki Shonan Open 2nd
Kaito Ohhashi - WQS 3Star Murasaki Shonan Open 2nd
Kaito Ohhashi
Kaito Ohhashi
Masatoshi Ohno
Masatoshi Ohno
Kaito Ohhashi
Kaito Ohhashi
Masatoshi Ohno
Masatoshi Ohno
JPBA
JPBA
AJSA
AJSA
Murasaki Sports Presents Shonan Open 2013
Murasaki Sports Presents Shonan Open 2013
Murasaki Sports Presents Shonan Open 2013
Murasaki Sports Presents Shonan Open 2013
Murasaki Sports Presents Shonan Open 2013
Murasaki Sports Presents Shonan Open 2013
ASP Japan Tour WQS 3Star Event - Murasaki Sports Presents Shonan Open 2013
ASP Japan Tour WQS 3Star Event - Murasaki Sports Presents Shonan Open 2013